Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

POW Komarno

Dom Dziecka w Komarnie został powołany do życia w dniu 01.08.1997r. przez Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Znajduje się on w Gminie Konstantynów we wsi Komarno, a powstał na bazie mieszkań które miały służyć pracownikom Szkoły Podstawowej w Komarnie. W trakcie realizacji inwestycji zmieniono jednak przeznaczenie obiektu na Dom Dziecka

Pierwsi wychowankowie przybyli 18.10.1997r. Dzieci trafiły z Zespołu Placówek Opiekuńczych w Międzyrzecu Podlaskim. Od roku 1999 organem prowadzącym jest Powiat Bialski.

Do roku 2001 w placówce przebywało 30 wychowanków. W związku z likwidacją drugiego domu w Międzyrzecu Podlaskim i skierowaniu pozostałych wychowanków do Komarna liczba wychowanków znacznie wzrosła.

Placówka w Komarnie jest placówką socjalizacyjną w powiecie bialskim, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Obejmujemy opieką dzieci od urodzenia do pełnoletniości.

Placówka w Komarnie jest przeznaczona dla 30 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Komarnie
Komarno 13
21-543 Konstantynów
Tel.83 341 42 82

Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie
Komarno 13
21-543 Konstantynów

pcpr pcpr pcpr
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2013 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2015 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2017 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2018 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2019 roku.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers