Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku Wychowawczego

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.
Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.
Modyfikacja planu usamodzielnienia
Indywidualny program usamodzielnienia
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie ogólne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne
Oświadczenie-współwłasciciela - bariery architektoniczne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych
Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Zaświadczenie lekarskie - sprzet rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Oświadczenie o dochodach - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Upoważnienie okresowe

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Oświadczenie o dochodach - turnus reh.
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Oświadczenie opiekuna
Oświadczenie o nie osiąganiu dochodu

Komplet dokumentów - Aktywny samorząd - Moduł II - Rok 2019 - studenci
Zaświadczenie o ukończeniu semestru - Moduł II - studenci
Komplet dokumentów - Aktywny samorząd - Moduł I - Rok 2019
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” - C3
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” - C4
Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd” - C3
Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” - C4

WNIOSEK o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy /ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
ANEKS DO PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Organizacje pozarzadowe - Nowy Wzór oferty 2018 - WERSJA DO EDYCJI
Organizacje pozarzadowe - Nowy Wzór sprawozdania 2018 - WERSJA DO EDYCJI
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers