Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
21 – 543 KONSTANTYNÓW
Tel. 83 341-41-40, 341-41-71, 341-41-72
Fax. 83 341-41-40
E-mail: dpskonstantynow@neostrada.pl; dpskonstantynow@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bialskiego, zapewniającą całodobową opiekę dla 108 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego pod pozycją Nr 42 i posiada zezwolenie od 30.12.2005r. na czas nieokreślony.
Bazę lokalową Domu stanowi pięć wolnostojących budynków tj. dwa budynki mieszkalne, budynek kuchni i pralni, budynek administracyjny oraz pro – morte z kaplicą. Teren wokół jest ogrodzony, zagospodarowany ciągami pieszo – jezdnymi, parkingami, trawnikami oraz ogródkami kwiatowymi. Całość wybudowana w latach 1996 – 1998 z przeznaczeniem na potrzeby domu pomocy społecznej.

pcpr pcpr pcpr pcpr
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2020 roku.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers