Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Kozula
21-500 Biała Podlaska
Telefon (Centrala): 083-343-61-31
Telefon/ Faks: 083-343-34-70
Adres strony internetowej : www.dpskozula.pl
Adres e-mail: dps.kozula@o2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli przeznaczony jest dla 220 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Jest to placówka stacjonarna, zapewniająca całodobową opiekę i zaspokajająca potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

Dom położony jest na terenie malowniczego XIX-wiecznego parku. Pobliski las, rzeka, łąki tworzą swoisty mikroklimat sprzyjający psychicznemu i fizycznemu zdrowiu mieszkańców.

Zespół budynków domu został zlokalizowany obok zabytkowego dworku, w którym zamieszkują najmłodsi mieszkańcy domu.

Mieszkańcy (200 dorosłych w różnym wieku) zamieszkują w 1,2,3 - osobowych pokojach. Mają też zapewnioną opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą oraz ze strony lekarzy, rehabilitantów i terapeutów. Ponadto do dyspozycji mieszkańców pozostają: kapelan, psycholog oraz pracownik socjalny.

Liczne pracownie terapeutyczne: tkacko-krawiecka, muzyczno-rytmiczna, gospodarstwa domowego, ślusarsko-stolarska, podtrzymywania umiejętności i zwiększania aktywności mieszkańców z demencją i niedowładem kończyn, biblioteka-czytelnia, świetlica, kaplica, stwarzają możliwość aktywnego spędzenia czasu.

Stworzone zostały również warunki do prowadzenia kompleksowej rehabilitacji tj. kinezyterapia, fizykoterapia, krioterapia, hydroterapia. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii, na bazie koni rasy „Konik Polski”.

Szczególnie najmłodsi mieszkańcy, pozbawieni możliwości doznawania wrażeń zewnętrznych uczą się kontaktowania z rzeczywistością, odbierania bodźców, reagowania na ruch i otoczenie, w sali Doświadczania Świata.

Na terenie Domu realizowane jest również nauczanie wynikające z obowiązku szkolnego, przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych. W domu działa od 1995 roku zespół wokalny "KOZULANKA". Może się on poszczycić wieloma sukcesami na festiwalach ogólnopolskich, imprezach regionalnych i wojewódzkich.

Dewizą Domu jest stworzenie rodzinnej atmosfery, ciepła i dobrego samopoczucia jego mieszkańców, odpowiedzialność za siebie i innych, integracja ze środowiskiem i stały kontakt z rodzinami.

pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 roku.
Srednio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 roku.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers