Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

DR Żabce

Dom Rodzinny w Żabcach
Żabce 15
21-500 Międzyrzec Podlaski
Tel. (83) 373-33-04

Dom Rodzinny w Żabcach funkcjonuje od 01.01.2001 roku, jest to całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego.

W placówce rodzinnej może przebywać od 4 do 8 dzieci, w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

Rodzinne Domach Dziecka zastępują dzieciom rodzinę biologiczną, zapewniają całodobową opiekę i wychowanie, stwarzają jak najlepsze warunki ich rozwoju, zaspokajają potrzeby biopsychiczne oraz przygotowują dzieci do samodzielnego życia w przyszłości. W Rodzinnych Domach Dziecka zapewnia się dzieciom ciepłą, rodzinną i serdeczną atmosferę. Podtrzymywane są tradycje rodzinne, religijne i narodowe.

Przy Domu funkcjonuje również mieszkanie chronione, w którym mogą zamieszkiwać wychowankowie będący w procesie usamodzielnienia.

pcpr pcpr pcpr pcpr
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2013 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2015 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2017 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2018 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2019 roku.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers