Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Kadra PCPR

Halina Mincewicz – dyrektor

Dział administracyjno – ksiegowy
- Ewa Stefaniuk – główny ksiegowy
- Małgorzata Sawicka – starszy ksiegowy
- Wioletta Mincewicz – starszy ksiegowy
- Adam Golec – główny specjalista

Dział pomocy dziecku i rodzinie
- Bożena Przybylska – kierownik działu

Zespół ds. świadczeń i domów pomocy społecznej
- Andrzej Wydra – starszy pracownik socjalny
- Danuta Bołtowicz – starszy pracownik socjalny
- Magdalena Mincewicz-Greczuk – pracownik socjalny

Zespół ds. pieczy zastępczej
- Urszula Hajbos – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- Izabela Dacewicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- Piotr Jaworski - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- Monika Sacharuk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- Ilona Romaniuk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- Maciej Wawryniuk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dział rehabilitacji społecznej
- Grzegorz Panasiuk – kierownik działu
- Grażyna Oleszczuk – Marczuk – starszy pracownik socjalny
- Woźniak Mirosława – starszy pracownik socjalny
- Malesa Małgorzata – starszy pracownik socjalny

Samodzielne stanowiska pracy
- Aurelia Kułakowska – pedagog
- Monika Maksymiuk - psycholog
- Katarzyna Jaroszewicz – specjalista
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers