Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Punkt Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oferuje wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej :
- konfliktami rodzinnymi związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,
- bezrobociem,
- problemami osobowościowymi,
- nagłą utratą bliskich,
- uzależnieniami.
PIK działa na dwóch płaszczyznach:
- diagnostyczno – konsultacyjnej – rozpoznanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń.
- terapeutycznej – oddziaływanie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania klientów.
PIK oferuje poradnictwo specjalistyczne tj.:
- poradnictwo socjalne,
- poradnictwo pedagogiczne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne.
Ważnym celem  działalności punktu jest podjęcie działań  profilaktycznych poprzez rozpropagowywanie informacji o sposobach szukania pomocy i instytucjach, do których można się zwrócić o wsparcie, współpracy z lokalnymi mediami.
Punkt Interwencji Kryzysowej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR tj. 7.30 – 15.30

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers