Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

POKL 2012


Informacja merytoryczna za okres od 1 października 2012 do 31 grudnia 2012 z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA ŚRODOWISKA PIECZY ZASTEPCZEJ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH 15.12.2012 r..

Ostatnim zaplanowanym wydarzeniem w ramach zadania Działania o charakterze środowiskowym było Spotkanie Mikołajkowe dla środowiska pieczy zastępczej. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2012 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich przybyłych przez Panią Dyrektor PCPR Halinę Mincewicz. Pani Dyrektor podziękowała opiekunom zastępczym za opiekę i miłość jaką otaczają swoich podopiecznych.

Wielką atrakcją dla dzieci był Klaun, który z zaangażowaniem i wielką energią animował zabawy integracyjne, wspólne tańce i konkurencje. Wiele radości przyniosło robienie z balonów zwierzątek, serduszek i mieczy. Każde dziecko mogło sobie wybrać wymarzonego stworka.

Najwięcej emocji przyniósł jednak Mikołaj, który wkroczył na salę z wielkim workiem prezentów. Dzieci otoczyły Mikołaja dookoła nie mogąc doczekać się upragnionej paczki. Kolejka po prezent ustawiła się błyskawicznie i obejmowała całą długość sali. Mikołaj z każdym dzieckiem rozmawiał, pytał o imię, wiek, wierszyk czy piosenkę. Każde dziecko było oczywiście grzeczne i dostało paczkę świąteczną ze słodyczami.

Uczestnicy spotkania mieli zapewniony poczęstunek w postaci kanapek, zupy pomidorowej, która przygotował dla nas Dom Dziecka w Komarnie, pizzy, ciast, ciasteczek, owoców, zimnych napoi, kawy i herbaty.

Spotkanie pozytywnie wpłynęło na integrację dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych jak i w domach dziecka jak i ich opiekunów.

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok.220 osób.


Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach działań środowiskowych projektu systemowego do Warszawy, 25.09.2012 r.

W dniu 25 września odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny do Warszawy dla wychowanków pieczy zastępczej. Wyjazd zaplanowano dla 30 dzieci, jednak w wyniku zdarzeń losowych wyjechało 27 osób.

Dzień rozpoczął się od rekreacji w Linowym Parku Przygody. Przez 2 godziny dzieci i młodzież pokonywali własne lęki i ograniczenia wspinając się na kolejne przeszkody. Wszystko odbywało się pod okiem instruktorów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem wychowanków.

Drugim punktem programu było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Przewodnik przez ponad godzinę opowiadał o kolejnych etapach powstawania Stadionu oraz o wybranych obiektach budowli. Młodzież zwiedziła m.in. trybuny i boisko, szatnie piłkarzy, kaplice wielowyznaniową, Lożę VIP, Salę bankietową.

Następnym etapem wyjazdu było zwiedzanie Łazienek Królewskich. Oprócz spaceru po Łazienkach, który obejmował Starą Pomarańczarnię, Amfiteatr, Pomnik Fryderyka Chopina, Wodozbiór, Biały Dom, Pałac Belwederski. Z przewodnikiem zwiedzono wnętrze Pałacu na Wyspie.

W drodze na obiad już z okien autokaru zwiedzano Trakt Królewski tj.: Ulica Belwederska, Al. Ujazdowskie, Dzielnica Ambasad, Kancelaria Premiera, Sejm Rp, Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat. Krakowskie Przedmieście, Pomnik Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydencki.

Wyjazd wpłynął pozytywnie na grupę. Młodzież się zintegrowała, powstały nowe przyjaźnie. Wyjazd miał tez charakter edukacyjny. Zwiedzane miejsca przybliżyły historię stolicy zarówno tą za czasów Króla Stanisława Augusta jak i najnowszą.Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego dla wychowanków pieczy zastępczej i ich otoczenia w dniach 12-18.10.2012 r. w ramach działań środowiskowych

W dniach od 12 do 18 października wychowankowie Domów Rodzinnych Powiatu Bialskiego wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno – integracyjnym w ramach działań środowiskowych projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy. Dzieci wyjechały do ośrodka ORW Bystre k/Baligrodu.

Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe, dzięki czemu zajęcia socjoterapeutyczne mogły być dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. W ramach socjoterapii przeprowadzono warsztaty i pogadanki o następującej tematyce: „ Jestem kimś niepowtarzalnym”, „Moja hierarchia wartości”, „Kształtowanie poprawnych stosunków rodzicie – dzieci”, „Komunikacja”, „Radzę sobie ze stresem”, „Zapobieganie i łagodzenie”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Co to jest tolerancja”, „Umie podejmować decyzje”, „Uczucia – co to takiego”, „Umie pokojowo rozwiązywać konflikty”, „(Nie)używać? ”. Łącznie czas warsztatów wyniósł 12 godzin.

Oprócz zajęć terapeutycznych grupa brała udział w zajęciach integracyjnych oraz edukacyjnych. Codziennie miała miejsce wycieczka krajoznawcza po najpiękniejszych zakątkach Bieszczad, a wieczory poświęcone były wspólnej rekreacji sportowej oraz zabawom animującym i integrującym grupę.

Zdjecia z wyjazdu edukacyjno-integracyjny Bystre 2012

Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Bystre 2012


Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2012 do 30 wreśnia 2012 z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPRAWOZDANIE Z 12 – DNIOWEGO TURNUSU REHABILITACYJNO – SZKOLENIOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN.: „UWIERZ W SIEBIE DOKONAJ METAMORFOZY” W RAMACH PAL

W dniach od 03 do 14 września 2012 roku 30 niepełnosprawnych uczestników PAL oraz 2 opiekunów projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjno – szkoleniowym.

Głównym celem turnusu była ogólna poprawa i podtrzymanie sprawności psychofizycznej, podnoszenie kompetencji społecznych, poczucia własnej wartości i asertywności, pobudzanie aktywizacji zawodowej uczestników, integracja zdrowotna i społeczna.

Uczestnicy codziennie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie zajęć rehabilitacyjnych zaleconych przez lekarza (masaż suchy automatyczny, masaż wirowy kończyn, hydroterapia, gimnastyka w wodzie i na świeżym powietrzu, inhalacje solankowe, naświetlenie lampa sollux, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, galwanizacja, prądy zmiennocieplne, ultradźwięki, jonoforeza, laser, terapia zajęciowa, rotory, UGUL, masaż pneumatyczny kończyn górnych). Dodatkowo uczestnicy korzystali kilkakrotnie ze spacerów nad morzem.

W ramach aktywizacji społecznych odbyły się warsztaty z psychologiem z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, poczucia własnej wartości i asertywności oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. W zakresie aktywizacji zawodowej odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym, które dotyczyły: poznania własnych preferencji zawodowych, techniki aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, techniki autoprezentacji, jak przejść rozmowę kwalifikacyjną.

W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy zrealizowali kurs stolarsko – rzeźbiarski oraz kurs rękodzieła. Kursy obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Codziennie organizowano imprezy animacyjne i integrujące grupę m.in. Wybory Miss i Mistera, festiwale piosenek,, wieczorki tematyczne z animacjami przy muzyce i poczęstunkiem. Program turnusu obejmował także wycieczkę do Darłowa, gdzie zwiedzono Zamek Książąt Pomorskich, Starówkę, Pomnik Rybaka – Fontanna, Kościół Mariacki oraz Kościół św. Gertrudy.

Turnus rehabilitacyjno – szkoleniowy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze zrozumienia i wzajemnej akceptacji, które sprzyjały realizacji zamierzonych celów.

Zdjecia z turnusu Jarosławiec 2012

Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012 Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012 Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012 Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012 Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012 Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012 Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy Jarosławiec 2012


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYJAZDU EDUKACYJNO – INTEGRACYJNEGO DLA 20 UCZESTNIKÓW PAL, WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH PROJEKTU „UWIERZ W SIEBIE – DOKONAJ METAMORFOZY”

W dniach 17-23.08.2012 w Pięknej Górze w ośrodku Gwarek, niedaleko Giżycka miał miejsce wyjazd integracyjno – edukacyjny dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wyjazd ten obejmował warsztaty grupowe z programem rozwoju kompetencji oraz aktywności zawodowej i społecznej.

Wyjazd rozpoczął się od warsztatów teatralnych z elementami arteterapii, które prowadziła aktorka i terapeutka Elwira Romańczuk. Następnie młodzież rozpoczęła zajęcia z psychologiem, które trwały przez cały okres wyjazdu. W ramach warsztatów umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa realizowano m.in. zagadnienia z zakresu: umiejętności pracy w zespole, realizacji wspólnych zadań, konstruktywnego rozwiązywania problemów, zdolności akceptacji inności ludzkich zachowań oraz postaw asertywnych. Uczestnicy skupiali się na wskazywaniu swoich mocnych stron i zalet. Dyskutowali na temat stereotypów i ich odniesienia do rzeczywistości.

Oprócz zajęć warsztatowych z psychologiem i terapeutą zajęciowym młodzież uczestniczyła w pogadankach na temat uzależnień, oglądała filmy terapeutyczne, po których czynnie brała udział w dyskusjach. Czas wolny spędzano na grze w piłkę siatkową i na pływaniu w jeziorze pod okiem ratowników.

Wiele emocji dostarczyła gra terenowa z elementami survivalu „Zagubieni”, którą trenerzy przeprowadzili w lesie. Gra odbywała się w ramach zajęć przez 2 popołudnia. W ramach programu zrealizowano zagadnienia: budowanie schronienia z wykorzystaniem płachty maskującej, sznurka i noża; zapoznanie z podstawowymi metodami użytkowania kompasu; udzielanie pomocy osobie wskazanej przez opiekuna, która odegrała rolę rannego, usztywnianie nogi za pomocą bandaży i kijków oraz skonstruowanie noszy do transportu poszkodowanego; wyznaczanie azymutów w celu odnalezienia ukrytych przedmiotów; wiązanie wybranych węzłów: ratowniczy, ósemka, podwójna ósemka, płaski. Zabawa zakończyła się wspólnym ogniskiem, podczas którego wspólnie podsumowano zmagania w lesie.

Ostatni dzień pobytowy został poświęcony integracji i rekreacji. Dzień rozpoczął się 5 godzinnym spływem kajakowym a popołudnie spędzono na zwiedzaniu Giżycka.

Zdjecia z wyjazdu edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012

Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012 Wyjazd edukacyjno-integracyjny Giżycko 2012


Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla uczestników projektu "Uwierz w siebie - dokonaj metamorfozy" w ramach PAL, Świnoujśie 15.08.2012-29.08.2012 r.

W okresie od 15 sierpnia do 29 sierpnia odbywał się program Aktywności Lokalnej dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu systemowego p.n. "Uwierz w siebie-dokonaj metamorfozy". W ramach działań PAL młodzież wyjechała na 14 dni do Świnoujścia, gdzie zrealizowała 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych kursu fotograficznego, 10 godzin warsztatów rozwoju osobistego, 5 godzin warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 6 godzin warsztatów medialnych połączonych z nauką autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym. Grupa została zakwaterowana w Pensjonacie Jowisz w Świnoujściu.

Czas między zajęciami był wypełniony wspólną rekreacją sportową, zabawami integracyjnymi, dyskoteką. Młodzież także korzystała z plaży i uroków morza, a także z okolicznych atrakcji m.in. wycieczka do Fortu Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża na Wyspie Wolin, Muzeum Rybołówstwa Morskiego, zajęcia w parku linowym.

Każdy z uczestników dostał aparat fotograficzny i kartę pamięci, jako materiały szkoleniowe, które przyczyniły się do zgłębiania praktycznych tajników fotografii.

Wszystkie zajęcia były prowadzone zarówno na Sali wykładowej, jak i w plenerze - na świeżym powietrzu. Przyczyniło się to do zwiększenia integracji i lepszej współpracy zarówno między samymi uczestnikami jak i kadrą szkolącą.

Zdjecia z wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego Świnoujście 2012

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Świnoujście 2012


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TURNUSU REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO UWIERZ W SIEBIE - DOKONAJ METAMORFOZY

Turnus rehabilitacyjno – szkoleniowy dla 14 uczestników projektu pn.: „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” odbył się w dniach 10-21 sierpnia 2012 r w Ośrodku Lech Resort & Spa w Łebie, przy ulicy Brzozowej 18. Wyjazd uczestników turnusu z Białej Podlaskiej odbył się 10.08.2012 r. natomiast powrót 21.08.2012. Uczestnicy na czas podróży i pobytu mieli zapewnionego opiekuna/animatora.

Uczestnicy mieli przeprowadzone na początku i na końcu turnusu badania lekarskie. Każdego dnia pobytu (oprócz świąt i niedziel) uczestnicy mieli przeprowadzone po 2 zabiegi rehabilitacyjne. W trakcie trwania turnusu uczestnikom zapewniono zajęcia o charakterze integracyjno – rozrywkowym (Hawajski Wieczorek Taneczny, karaoke, ognisko, wspólne wyjście na Ruchome Wydmy, wspólne wyjścia na spacery itp. )

W dniach 11-13.08.2012 przeprowadzony został kurs „Jak założyć własną firmę – agroturystyka” w wymiarze 20 h.

W dniach 14-16.08.2012 przeprowadzony został „Kurs z zakresu rękodzieła” w wymiarze 20 h. Natomiast w dniu 17.08.2012 został przeprowadzony warsztat z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godzin a 18.08.2012 psycholog przeprowadził warsztat „Trening umiejętności społecznych”.


Zdjecia z turnusu w Łebie

Turnus Łeba 2012 Turnus Łeba 2012 Turnus Łeba 2012 Turnus Łeba 2012


FESTYN RODZINNY PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTEPCZE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

02 czerwca zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań środowiskowych projektu systemowego pod nazwą „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”.

Festyn rozpoczęła Pani Halina Mincewicz – dyrektor PCPR, następnie w imieniu Starosty Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego głos zabrała Pani Marzenna Andrzejuk – członek Zarządu Powiatu. Każdy z przemawiających podkreślał rolę opiekunów zastępczych, ich nakład pracy i poświęcenie, jakie codziennie wkładają w wychowywanie swoich milusińskich. W spotkaniu uczestniczył także Pan Stefan Klimiuk Skarbnik Powiatu. Szczególne podziękowanie zostało złożone na ręce Państwa Edyty i Jarosława Wojtasińskich, którzy 15 maja zostali odznaczeni przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za pracę, jaką wkładają w prowadzenie Domu Rodzinnego w Żabcach.

Pomimo niepewnej pogody frekwencja dopisała. Nasze pociechy z okazji swojego święta miały zapewnione mnóstwo atrakcji, m.in.: dmuchana zjeżdżalnia, tor przeszkód, kule na wodę, kula zorbing, wata cukrowa i popcorn. Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej udostępniła radiowóz, który dzieciaki mogli oglądać i na chwilę zamienić się w policjantów. Następnie mogliśmy oglądać pokaz tresury psa policyjnego. Wiele emocji dostarczył przyjazd wozu strażackiego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Hruda. Dzieci mogły włączyć syreny, obejrzeć sprzęt strażacki i poprzymierzać specjalne stroje. W trakcie festynu trwały konkursy plastyczne i sportowe oraz miał miejsce występ artystyczny zespołu „Jedno Serce”, który zaprezentował własną aranżację muzyczną i choreograficzną znanych piosenek. Dużą pomoc otrzymaliśmy ze strony wolontariuszy, którymi byli studenci AWF i Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej, którzy prowadzili gry i zabawy, zajęcia sportowe, malowanie twarzy, czuwali nad bezpieczeństwem maluchów. Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę za aktywny udział w festynie rodzinnym.

Ważnym punktem programu było włączenie się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Rodzice zastępczy pozytywnie zakręceni”. Na znak solidarności z opiekunami zastępczymi z całej Polski o godzinie 12.00 wszyscy dmuchali kolorowe wiatraczki. Symbolicznie wszyscy ustawili się w wielkie serce, przypominając, że wspólnie tworzymy jedno serce połączone nicią przyjaźni i bezinteresownej miłości. Największą uwagę przykuwał największy i własnoręcznie wykonany wiatraczek Pani Dyrektor PCPR.

W trakcie całego festynu każdy z uczestników mógł się poczęstować kiełbaską, karkówką, kaszanką, szaszłykiem z grilla, pyszną zupą pomidorową i bigosem, jak również zimnymi napojami, kawą, herbatą i ciastkami.

Szczególne podziękowania przekazujemy Panu Mariuszowi Maksymiukowi z Radiabiper za bezinteresowną pomoc. Pan Mariusz uświetniał i animował imprezę, a swoim humorem i energią zarażał zarówno dzieci jak i dorosłych.

Łącznie w pikniku wzięło udział ok. 250 osób, do wspólnej zabawy zostały zaproszone także dzieci z okolicznych miejscowości. Mamy nadzieję, iż dzień wspólnie spędzony na zabawie i wymianie doświadczeń na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników i przyczyni się integracji wszystkich naszych podopiecznych jak i środowiska lokalnego.

FOTORELACJA Z FESTYNU

Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012 Festyn Rodzicielstwa Zastępczego 2012


Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers