Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

POW Międzyrzec Podlaski

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Białej Podlaskiej z Siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim jest jednostką organizacyjną pobytu dziennego działającą od stycznia 2006, przeznaczoną dla osób z zburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Bialskiego, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu w środowisku, rodzinie i społeczeństwie. Celem Ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, readaptacji do życia społecznego oraz w miarę możliwości do aktywności zawodowej osób z zburzeniami psychicznymi.

Ośrodek realizuje:
1.psychoterapię indywidualną i grupową,
2.psychoedukację,
3.treningi umiejętności społecznych,
4.działania integracyjno-środowiskowe,
5.zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
6.terapię przez pracę,
7.zajęcia terapeutyczne w pracowniach: artystyczno-muzycznej, komputerowej, kulinarnej.

Zajęcia w Ośrodku odbywają się przez 5 dni w tygodniu/od poniedziałku do piątku/ w godzinach 7.30 do 15.30. Osoby przebywające w Ośrodku biorą udział w organizowanych zajęciach w zależności od swoich potrzeb i możliwości, korzystają z jednego gorącego posiłku dziennie, przygotowują uroczystości o charakterze osobistym /urodziny, imieniny/. Uczestniczą w imprezach integracyjnych odbywających się na terenie województwa, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Organizowane są też wyjścia do kina i galerii.

Decyzję kierującą do Ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 na podstawie podania osoby zainteresowanej, zaświadczenia lekarza psychiatry i wywiadu środowiskowego. Pobyt w ośrodku jest odpłatny, wysokość odpłatności dostosowana do sytuacji materialnej osoby, osoba może być zwolniona z odpłatności.

Siedzibą Ośrodka jest Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 5, tel./fax 083 3715443, e-mail powbp@wp.pl

pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers