Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Program dla osób stosujących przemoc

Przestań być wrogiem a zostań przyjacielem
Adresatami są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii,

  1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, którym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,
  2. osoby, które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w programie.

Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu m.in.:

  1. uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
  2. uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
  3. rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
  4. opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
  5. nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
  6. naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
  7. naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć itp.

Kolejne edycje programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej powyższy program realizuje od  2007 roku.
Do roku 2014 łącznie odbyło się 18 edycji programu.
Program był realizowany w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, w gminach: Międzyrzec Podl., Terespol, Rokitno, Zalesie, Janów Podl., Tuczna, Piszczac.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers