Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

RDD Bohukały z mieszkaniem chronionym

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2
Bohukały 133
21-550 Terespol


Na terenie Powiatu Bialskiego w miejscowości Bohukały, gm. Terespol funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego : Dom Rodzinny Nr 1 oraz Dom Rodzinny Nr 2 „ Jedno Serce”. Prowadzenie tych Domów Powiat zlecił Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego „ Jedno serce”. Domy mieszczą się w odremontowanym budynku szkoły podstawowej, są położone na malowniczym terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Od Białej Podlaskiej dzieli je odległość 35 km natomiast od Terespola 15 km. Obecnie w Domach łącznie wychowuje się 17 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Ponadto przy Domu Rodzinnym ,, Jedno Serce” Nr 1 funkcjonuje mieszkanie chronione, przeznaczone dla czterech usamodzielniających się osób.
Wychowankowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę, wychowanie oraz właściwe warunki materialno - bytowe. Opiekunowie starają się zabezpieczyć wszystkie niezbędne potrzeby dzieci, umożliwić im rozwijanie swoich talentów i zainteresowań, a przede wszystkim dają im ciepło domu rodzinnego, którego zabrakło w ich naturalnych rodzinach.

pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2013 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2015 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2017 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2018 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2019 roku.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers