Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Warsztaty terapii zajęciowej Międzyrzec Podlaski

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Podlaskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych
ul. Zarówie 86, tel/fax (083)371 21 09
21-560 Międzyrzec Podlaski
WWW: www.wtz-miedzyrzec.neostrada.pl, e-mail: wtz.miedzyrzec@poczta.neostrada.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim powstał w styczniu 1999 roku. Organem prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.
Placówka mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. Na początku działalności terapia zajęciowa prowadzona była w czterech pracowniach, w grudniu 2003r. została otwarta pracownia komputerowa i tym samym zwiększyła się liczba uczestników. Obecnie do WTZ uczęszcza 27 osób niepełnosprawnych od 18 roku życia z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikami warsztatu są osoby z Miasta Międzyrzeca oraz okolicznych gmin.
WTZ dysponuje własnym samochodem, który dowozi uczestników na zajęcia terapeutyczne. Od 2005 roku jest to nowy VW T5, zakupiony w ramach programu PFRON likwidacja barier transportowych dla WTZ.

Celem warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, która odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej.
Terapia uczestników odbywa się na podstawie indywidualnego programu terapii i rehabilitacji dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego uczestnika.
Uczestnicy są objęci kompleksową rehabilitacją realizowaną poprzez:
  • zajęcia terapeutyczne w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego, galanterii skórzanej i komputerowej.
  • kinezyterapię
  • zajęcia na basenie
  • wsparcie psychologiczne
  • opiekę medyczno - pielęgniarską
  • zajęcia kulturalno – rekreacyjne
Warsztat to nie tylko przygotowanie do wykonywania różnych prac, ale też nauka samodzielności, przygotowania do aktywnego spędzania czasu wolnego. W związku z tym w WTZ organizowane są liczne zajęcia dodatkowe typu: wycieczki, imprezy integracyjne i okolicznościowe, wyjścia do kina, pizzerii itp. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach psychologiczno-doradczych, których celem jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego. Pod okiem specjalistów uczą się wypełniać dokumenty aplikacyjne, określać swoje predyspozycje zawodowe. Jednostka prowadząca Warsztat – Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych pozyskuje środki finansowe z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz sponsorów. Z pozyskanych funduszy organizuje imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne, wycieczki dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy WTZ również biorą czynny udział w imprezach integracyjnych współorganizowanych przez PSON.

pcpr pcpr pcpr pcpr pcpr

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers