Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Warsztaty terapii zajęciowej Wisznice

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wisznicach powstał w grudniu 2005 roku. Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Na co dzień otaczamy opieką 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice, Rossosz, Łomazy, Sosnówka i Tuczna. Głównym celem działalności Warsztatu jest: rehabilitacja zawodowa i społeczna, czyli odpowiednie przygotowanie Naszych uczestników do podjęcia zatrudnienia na chronionym bądź otwartym rynku pracy oraz ogólny rozwój i poprawa sprawności, które są niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia środowiska każdego uczestnika.

Realizacja zadań Warsztatu odbywa się poprzez: działania terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników w ramach sześciu pracowni zawodowych:
  • florystyczno - wikliniarskiej;
  • gospodarstwa domowego;
  • komputerowej;
  • krawieckiej;
  • plastycznej;
  • rękodzieła;
Ponadto prowadzimy również zajęcia:
*w formie terapii środowiskowej:
  • wycieczki;
  • imprezy, spotkania integracyjne i kulturalno-oświatowe;
  • konkursy;
  • turnieje;
*rehabilitacji ruchowej
Aby zapewnić większą efektywność podejmowanych działań podopieczni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz są objęci wsparciem psychologicznym.

Należy podkreślić, iż nie jesteśmy sami w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.
W latach 2005-2010 współpracowaliśmy między innymi z: władzami samorządowymi, Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, Związkiem Emerytów i Rencistów w Wisznicach, Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu" w Wisznicach, Podlaską Fundacją Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej, Gminną Biblioteką Publiczną w Wisznicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wisznicach oraz miejscowymi szkołami.

pcpr pcpr

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers